Efektívnosť, individuálny prístup

Naše služby

Služby v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov
Tvorba interných a
služobných predpisov

Pre zamestnávateľov:

 

 • podnikateľov (malých, stredných i veľkých)
 • zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
 • zamestnávateľov zamestnávajúcich štátnych zamestnancov
 • zamestnávateľov v školstve, ako aj pre zriaďovateľov
 • lekárov
 • družstvá

 

Audit existujúcich vnútorných predpisov zamestnávateľa

Vypracovanie, resp. prepracovanie vnútorných predpisov:

 

 • Organizačný poriadok
 • Pracovný poriadok
 • Aprobačný poriadok
 • Profesijný Etický kódex
 • Príkaz na tvorbu, používanie, distribúciu a evidenciu vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Príkaz zamestnávateľa na zákaz diskriminácie
 • Príkaz zamestnávateľa na zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok
 • Príkaz zamestnávateľa na zabezpečenie ochrany majetku zamestnávateľa
 • Príkaz riaditeľa školy na zákaz fajčenia v priestoroch a na všetkých pracoviskách školy
 • Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje používanie pevných telefónov, mobilných telefónov a o kontrole zamestnancov prostredníctvom služobných mobilných telefónov
 • Príkaz zamestnávateľa, ktorý upravuje zabezpečenie pitného režimu
 • Príkaz zamestnávateľa o kontrolnej činnosti
 • Príkaz na používanie kamerového systému u zamestnávateľa
 • Smernica o oznamovaní vzniku udalostí
 • Smernica zamestnávateľa, ktorá upravuje zabezpečenie, používanie a obsah lekárničiek
 • Dobrovoľníctvo a písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti
 • Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní pečiatok zamestnávateľa
 • Smernica pre využívanie správneho konania v školstve
 • Smernica o evidencii pracovného voľna s náhradou mzdy z dôvodu návštev zdravotníckeho zariadenia
 • Smernica na vybavovanie stránok, klientov, návštev kontrolných orgánov u zamestnávateľa
 • Ďalšie vnútorné predpisy podľa potreby zamestnávateľa
Mediácia
Školenia
Prednášky
Iné
O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024