Efektívnosť, individuálny prístup

Naše služby

Služby v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov

Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany práce – pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre zamestnávateľov:

  • podnikateľov
  • zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
  • zamestnávateľov zamestnávajúcich štátnych zamestnancov
  • zamestnávateľov v školstve, ako aj pre zriaďovateľov
  • audit v pracovných zmluvách, vnútorných predpisoch,


vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných v mimo pracovného pomeru


pomoc začínajúcim firmám v pracovnoprávnej oblasti a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

pomoc pri zastupovaní pred správnymi orgánmi (inšpekčné orgány), pri prerokovaní výsledku kontrol, vypracovaní stanovísk, vyjadrení a odvolaní v správnom konaní


pomoc pri spisovaní podaní pre orgány verejnej a štátnej správy (inšpektoráty práce, obchodná inšpekcia, daňové orgány a pod.)

  • personálny audit priamo u zamestnávateľov v predmete činnosti
  • komplexné posúdenie pracovnoprávnych vzťahov
  • posúdenie pracovných a školských úrazov
  • poradenská činnosť a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

 

Tvorba interných a
služobných predpisov
Mediácia
Školenia
Prednášky
Iné
O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024