Efektívnosť, individuálny prístup

Naše služby

Služby v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov
Tvorba interných a
služobných predpisov
Mediácia
Školenia

Konkrétne školenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (ustanovenia Zákonníka práce, pracovnoprávnych predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce – povinnosti zamestnávateľa voči Inšpektorátu práce, predchádzanie pracovným úrazom, predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu)    na všetkých úrovniach manažmentu zamestnávateľa , so záverečným zhodnotením úrovne pracovnoprávnych vzťahov u zamestnávateľa s odporučením zmien.

Špecializované školenia zamestnancov podľa ich profesionálneho zamerania (obchodné reťazce, priemysel,  lesy, školy, lekári, verejná a štátna správa a pod.)

Školenia môžu prebiehať u zamestnávateľa, resp. v priestoroch  školiteľa, ktorý je na to pripravený.

 

 

Prednášky
Iné
O násNaše službyAktuálne seminárePrávne predpisyKontaktGalériaCenník rok 2024